ZinVol is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, uitgezonderd eventuele reacties geplaatst door derden. Ik, Miranda Apeldoorn, doe mijn best deze website actueel en juist te houden. Kom je desondanks iets raars tegen, zoals een kapotte link of verouderde informatie? Ik vind het geweldig als je mij dit even laat weten: 

Naam
Naam


Alle informatie die je me stuurt, behandel ik vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruik ik alleen voor de doeleinden waarvoor je ze hebt verstrekt. Oké, en ik stuur je daarnaast misschien nog een handgeschreven kerstkaart, wat technisch bekeken niet valt onder 'doeleinden waarvoor je ze hebt verstrekt'.

Reactie plaatsen op deze website

Je kunt niet reageren onder de (gast)blogs. Lees waarom ik deze functie heb uitgezet.

Links naar andere websites

Op ditiszinvol.nl verwijs ik regelmatig naar websites van andere professionals en organisaties. De verantwoordelijkheid voor de inhoud, de betrouwbaarheid van deze websites en de werking van hun links ligt bij de makers daarvan. Deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de visie van ZinVol.

(Her)gebruik van teksten en beeldmateriaal

Je mag uiteraard de informatie uit de blogs op mijn site gebruiken, downloaden, kopiëren en vrij verspreiden, maar niet voor commerciële doeleinden. Zorg je daarbij wel even voor bronvermelding?

Bronvermelding: 

Auteur: Miranda Apeldoorn van ZinVol (www.ditiszinvol.nl). Ondernemerstips zonder goeroegedoe.

In het geval van mijn e-books vraag ik je de link naar het e-book door te geven in plaats van mijn e-book zelf. Ik steek veel tijd en energie in het verzamelen, bijhouden, actualiseren enzovoorts van mijn kennis en kunde, en in het vervolgens in heldere taal doorgeven van deze kennis en kunde aan jou. Fijn als je respecteert dat dit mijn brood is. 

In het geval van alle andere tekst, bijvoorbeeld de omschrijving van mijn diensten, enzovoorts: hierop rust mijn auteursrecht. Deze tekst mag je niet kopiëren, downloaden en dan als jouw eigen tekst gebruiken en vrij verspreiden.

De foto’s en het ontwerp van de site mag je ook niet gebruiken, enzovoorts. Daarop rust het auteursrecht van de betreffende fotografen - onder wie fotograaf Valerie Ardini -, van vormgever Merijntje Betzema, van het webplatform Squarespace en van mij, Miranda Apeldoorn.

Privacy-statement