Is dit voor jou de goeie branche of onderneming?

Gastblogger C.J. Hayden is de auteur van Get Clients Now! ™. Duizenden ondernemers en zelfstandigen volgden dit simpele acquisitie- en marketingprogramma om hun inkomen te verdubbelen.

 

Begin je aan een nieuw product, een nieuwe dienst of een nieuwe onderneming? Je nieuwe concept evalueren is een van de minst opwindende aspecten dat eraan vooraf gaat. Wanneer je enthousiast bent over een nieuw idee, heb je misschien helemaal geen zin de tijd te nemen je idee kritisch tegen het licht te houden. Je nieuwe zakelijke idee kan kwetsbaar lijken, alsof ze in stukken uiteen zal vallen als je er onvoorzichtig mee om gaat. Je voelt er daarom weinig voor, je idee voor te leggen aan anderen om te horen wat zij ervan vinden, of om te onderzoeken of er wel een markt voor je idee is.

Te veel ondernemers evalueren hun idee niet. Maar doe je geen onderzoek naar wat je idee in de praktijk aan verdiensten kan opleveren, dan kan je een financieel fiasco te wachten staan, als je idee niet verkoopt. Al even belangrijk is het, te bekijken wat je nieuwe idee van jou persoonlijk vraagt. Wat nodig is voor je onderneming, kan conflicteren met je levensstijl, je waarden, de relaties die je hebt, enzovoorts.

Om te bepalen of je nieuwe richting eigenlijk wel wat voor je is, of die wel bij je past, is het dus slimmer deze te evalueren. Ben je al bezig met je nieuwe richting? Ook dan kun je alsnog kritisch bekijken of je wel op het goede spoor zit. Enkele vragen om over na te denken:

1. Is er een markt voor jouw product of dienst?

Vallen er genoeg mensen of organisaties in je doelgroep? Ken je hun behoeften goed genoeg? Kunnen zij het tarief betalen, dat jij zult moeten vragen om van je werk te kunnen leven? Weet je hoe je jouw doelgroep bereikt?

2. En wil jij die markt dan ook bedienen?

Houd je van de mensen uit de doelgroep die je gekozen hebt? Trek jij je hun problemen en hun doelen aan? Zul je het heerlijk vinden veel tijd met hen door te brengen, om jouw product of werk aan de man te brengen, en vervolgens om hen dat product of werk te leveren?

3. Doe jij de dingen beter – of anders – dan de competitie?

Wie zijn je concurrenten? Wat zijn hun sterktes en zwaktes? Hoe zorg jij ervoor dat je een hogere kwaliteit levert dan de rest, of dat je makkelijker bent om mee samen te werken, of dat je op een unieke manier anders bent? Hoe ga je jouw voordeel op de competitie vervolgens communiceren?

4. Ga je genoeg verdienen met je idee?

Wat is je verwachte inkomen, de aankomende drie jaren? Welke kosten heb je begroot? Hoeveel inkomstenbelasting zul je moeten betalen? Is de winst die je zult verdienen, al het werk waard dat je erin gaat stoppen?

5. Kun je rondkomen tot je winst maakt?

Wat kost je idee, je start-up, voor je begint? Hoeveel geld heb je beschikbaar? Kun je meer geld krijgen om de boel te financieren? Vanaf wanneer bereik je het break-evenpunt? Vanaf wanneer ga je verdienen? Heb je genoeg geld om van te leven, tot je dat moment bereikt?

6. Heb je voldoende tijd beschikbaar om in je concept te steken?

Hoeveel tijd heb je nodig om ieder van je producten te creëren, en/of iedere klant te helpen? Hoeveel tijd zal je marketing (en management) in beslag nemen? Ben je in staat ondertussen genoeg te verdienen, terwijl je tijd vrijmaakt voor je nieuwe concept?

7. Heb je de vaardigheden in huis om je concept te doen slagen?

Beschik je over alle benodigde vaardigheden om je product te maken of je dienst te verlenen? Weet je ook hoe je jouw marketing en acquisitie moet inzetten? Kun je overweg met het geld, de technologie en de mensen die erbij betrokken zijn? Als het je aan expertise ontbreekt, kun je je dan andermans expertise veroorloven? 

8. Benut jouw werk jouw talenten en wekt het werk je aandacht of interesse?

Hoe ziet een normale werkdag eruit, als je dit werk gaat doen? Is dat het soort dag dat je steeds opnieuw zou willen beleven? Benut dit werk jouw unieke talenten? Als je op een dag ervoor kiest weer op te houden met dit werk, hoe pak je dat dan aan? (Je exit strategie?)

9. Past je werk bij je levensstijl?

Wat zullen je werkuren zijn?  Op welke plek of in welke omgeving zul je meestal je tijd doorbrengen? Moet je reizen voor je werk? Welk effect zal je werk hebben op je relatie met je partner, en je kinderen, op je geestelijke en fysieke gezondheid, op je vrije tijd en op je mogelijkheden om te groeien als mens? 

10. Ondersteunt je concept je waarden en past het bij je doelen?

Welke waarden zijn het belangrijkst voor je? Ondersteunt je werk deze? Zijn er ook waarden die conflicteren met het werk dat je wilt doen? Heb je persoonlijke doelen voor jezelf bedacht voor het komende jaar/de komende vijf jaren? Zal dit werk je helpen deze doelen te bereiken?

Als je merkt dat sommige van je antwoorden op deze vragen nogal ontmoedigend zijn: wees blij dat je ze vooraf hebt gesteld. Je antwoorden kunnen je helpen je concept zo aan te passen dat dit beter overeenkomt met de wensen van de markt, je eigen talenten, en dat wat jou vervulling brengt. 

Ben je al bezig? Er is misschien nog tijd een concept te redden dat niet bij je past. Misschien is het nodig een andere markt te vinden, te ontdekken wat de markt nog méér wil dan wat je biedt, je prijzen, verpakking, of positionering te veranderen, iemand te vinden die met je wil samenwerken, hulp in te huren, of andere veranderingen door te voeren.

Onthoud voor jezelf dat je onderneming je zou moeten voorzien van werk dat je dagelijks leuk vindt om te doen. Je moet je werk niet alleen maar als middel zien. Voor de meeste zelfstandigen geldt dat hun werk meer van de uren beslaat die je wakker bent dan welke andere activiteit ook. Als je merkt dat je te hard werkt en daar te weinig voldoening uit haalt, dan is het waarschijnlijk tijd je richting te heroverwegen.

Meer tips van C.J.? Bij een abonnement op haar nieuwsbrief  krijg je het e-book "Five Secrets to Finding All the Clients You'll Ever Need".

Ander blog van C.J. Hayden:
Niet genoeg klanten? Wat zit je in de weg?